Home About us Policy

Privacy Policy

Chúng tôi xin cam kết tôn trọng sự riêng tư của quý khách,  thông tin cá nhân quý khách cung cấp sẽ được đảm bảo bí mật và sẽ  được sử dụng một cách hợp lý, có cân nhắc để không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ.

Những ghi chú dưới đây hy vọng giúp quý khách nắm rõ quy định khi sử dụng dịch vụ và an tâm hơn về cam kết bảo mật của Jumla.vn. Chúng tôi khuyến khích quý khách hàng đọc chính sách bảo mật này cũng như các chính sách ở tất cả các trang web quý khách hàng truy cập

Tập hợp thông tin khách hàng

Chúng tôi thu thập bất cứ thông tin cá nhân nào trên trang web, chúng tôi sẽ nêu rõ nhu cầu đối với các dữ liệu cá nhân vào thời điểm thu thập. Thông tin cá nhân là bất cứ thông tin nào có thể dùng để nhận dạng một cá nhân, và có thể bao gồm nhưng không giới hạn tên, email, địa chỉ, nghề nghiệp, và các thông tin cần thiết khác để cung cấp dịch vụ, phân phối sản phẩm, hoặc thực hiện một thỏa thuận được bạn yêu cầu.

Jumla.vn cam kết bảo vệ sự riêng tư của quý khách, không mua bán thông tin cá nhân của quý khách cho các công ty khác vì các mục đích khuyến mãi nếu không có sự cho phép của quý khách hàng

Cung cấp cho các đơn vị khác

Chúng tôi có thể sử dụng một số đơn vị khác để cung cấp sản phẩm hay dịch vụ cho quý khách. Chúng tôi cũng cần trao đổi thông tin cá nhân của quý khách đến các đơn vị này để họ hoàn thành yêu cầu của quý khách. Những đơn vị này cũng không được phép sử dụng thông tin cá nhân của quý khách cho các mục đích khác và chúng tôi đồng thời yêu cầu họ tuân theo quy định bảo mật khi tiến hành cung cấp dịch vụ.

Bảo mật thông tin khách hàng

Đề nghị quý khách hàng hãy thật cẩn thận bảo vệ các thông tin cá nhân ở trên mạng. Ví dụ, hãy thay đổi mật khẩu thường xuyên, sử dụng hỗn hợp chữ và số khi tạo mật khẩu, và hãy chắc chắn là quý khách đang sử dụng trình duyệt web an toàn

Sự an toàn

Khi lập trình trang web, chúng tôi có thể đặt những luật định hợp lý mang tính thương mại để ngăn chặn hành vi truy cập bất hợp pháp và việc sử dụng không thích đáng các thông tin cá nhân của quý khách đã gửi cho chúng tôi thông qua việc sử dụng trang web này.

Vì luôn có những rủi ro liên quan đến vấn đề cung cấp dữ liệu cá nhân, cho dù là cung cấp trực tiếp, qua điện thoại hay qua mạng internet, hay qua các phương tiện kỹ thuật khác; và không có hệ thống kỹ thuật nào an toàn tuyệt đối hay chống được tất cả các "hacker" và "tamper" (người xâm nhập trái phép để lục lọi thông tin), Jumla.vn luôn nỗ lực tiến hành những biện pháp đề phòng thích hợp đối với từng đặc tính của thông tin để ngăn chặn và giảm thiểu tối đa các rủi ro có thể khi quý khách sử dụng trang web này.

Thông tin qua E-mail

Khi quý khách đăng ký dịch vụ, địa chỉ e-mail của quý khách cung cấp sẽ dùng làm công cụ trao đổi thông tin giữa chúng tôi với quý khách. Trước hết quý khách hãy chắc rằng quý khách cung cấp địa chỉ e-mail hữu dụng đối với quý khách trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.

Chúng tôi có thể gởi những thông tin bí mật qua e-mail hay tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ của quý khách. Trong trường hợp quý khách không còn sử dụng e-mail đã cung cấp, quý khách phải báo cho chúng tôi để về việc thay đổi này.

Để bảo vệ quý khách, Jumla.vn có thể tạm thời ngưng tiếp nhận yêu cầu qua e-mail quý khách đã cung cấp nếu nhận thấy có sự gian lận hoặc thông tin bất thường – cho đến khi chúng tôi liên hệ được với quý khách để xác nhận.

Cam kết của Jumla.vn về bảo mật dữ liệu

Sự đảm bảo thông tin cá nhân mà quý khách đã cung cấp liên quan đến khuyến mãi, trả lời thư thăm dò ý kiến, và/hoặc đăng ký cho bất cứ yếu tố nào trên trang web đều có ý nghĩa đối với chúng tôi, và chúng tôi  nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo an ninh cho các thông tin mà bạn gửi đến

Điều chỉnh thông tin thu thập

Jumla.vn sẽ chủ động hoặc theo yêu cầu của quý khách bổ sung, hiệu chỉnh hay xóa bỏ các dữ liệu thông tin cá nhân không chính xác, không đầy đủ hoặc không cập nhật khi quý khách còn liên kết với hoạt động của chúng tôi.

Các đường liên kết ngoài trang web của bên thứ ba

Trang web này có thể chứa các đường liên kết đến các trang web của bên thứ bađược đặt vào nhằm mục đích giới thiệu hoặc bổ sung thông tin liên quan để quý khách tham khảo. Những trang web của bên thứ ba không thuộc quyền quản lý của chúng tôi và cũng không bị chi phối bởi những chính sách này. Chúng tôi khuyến khích quý khách xem xét các chính sách bảo mật được đăng trên các trang web đó. Jumla.vn không chịu trách nhiệm về nội dung hay các hành vi của bất kỳ trang web của bên thứ ba.

Việc thay đổi quy định bảo mật

Jumla.vn có thể thay đổi quy định này trong trường hợp đặc biệt, bao gồm việc bổ sung, loại bỏ một phần nội dung hoặc tạm ngưng trang web mà không cần báo trước. Tuy nhiên, nếu quy định này được thay đổi theo hướng có thể gây bất lợi cho quý khách, Jumla.vn sẽ cố gắng thông báo về sự thay đổi qua e-mail quý khách đã cung cấp hoặc ngay trên trang chủ

Đối tượng “Trẻ vị thành niên”

Jumla.vn từ chối phục vụ cá nhân còn ở độ tuổi trẻ vị thành niên (do luật pháp địa phương mà quý khách cư trú quy định) không được quyền mua hay tìm cách sử dụng dựa trên điều lệ hợp pháp khác trên trang web này nếu không có sự chấp thuận của bố mẹ hay người giám hộ hợp pháp.

Đăng nhập