Home About us Policy Usage Policy

Quy định sử dụng

Sử dụng thông tin và tài nguyên

Tất cả nội dung, tài nguyên trên trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền. Ngoại trừ mục đích sử dụng cá nhân hoặc sử dụng nội bộ không mang tính thương mại, không được phép sử dụng (tất cả, không hạn chế, sao chép, chỉnh sửa, tái sử dụng toàn bộ các phần, tải dữ liệu, truyền dữ liệu, phân phối, đăng ký, bán, xuất bản ) bất kỳ tài nguyên nào của trang web, mà không được sự đồng ý của JUMLA.VN.

Tất cả các phần mềm sẵn có ở trên trang web thuộc bản quyền của người sở hữu phần mềm và được bảo vệ bởi luật bản quyền và các luật lệ áp dụng cho từng quốc gia trên toàn thế giới cũng như các điều khoản hiệp ước liên quan. Việc sử dụng phần mềm này phải tuân theo các giới hạn và điều khoản trong thỏa ước bản quyền người dùng giữa người sở hữu phần mềm và người dùng cuối.

Thương hiệu JUMLA.VN và tên các sản phẩm, tên các dịch vụ hoặc logo thương hiệu JUMLA.VN được sử dụng, trích dẫn và tham chiếu trên trang web là các tên thương mại hoặc tên thương mại đã được đăng ký Công ty Cổ phần Tập đoàn Nguồn Lực Việt. Các tên sản phẩm khác hoặc tên các công ty khác sử dụng trong trang web thuộc sở hữu của các chủ sở hữu tương ứng.
Trở về đầu trang
Từ chối đảm bảo
Trang web này (bao gồm tất cả nội dung và chức năng sẵn có hoặc phải truy cập qua trang web) cung cấp thông tin cho người đọc mà không đưa ra đảm bảo dưới bất kỳ dạng nào. JUMLA.VN không đảm bảo về độ chính xác, sự thích hợp cho một mục đích đặt biệt nào đấy, hoặc rằng máy tính của người sử dụng sẽ không bị virus khi truy cập vào trang web qua trình duyệt, tải hoặc sử dụng các tiện ích khác trên trang web.

JUMLA.VN không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, thiệt hại trong quá trình người sử dụng truy cập đến trang web, hoặc không thể truy cập đến trang web. JUMLA.VN có thể thay đổi và chỉnh sửa nội dung của trang web hoặc có thể hoãn, dừng cung cấp các dịch vụ qua trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. JUMLA.VN không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào trong quá trình thay đổi, sửa chữa nội dung hoặc do không thể sử dụng trang web này.

Tải thông tin

Trang web này có thể không truy cập được, hoặc quá trình truy cập bị trì hoãn, hạn chế hoặc tải chậm trong những trường hợp sau đây:

  • Hệ thống phần cứng bị hỏng: bao gồm máy vi tính của cả người sử dụng trang web, server, mạng, đường truyền viễn thông, thiết bị điện tử máy móc liên kết bị hỏng;
  • Hệ thống phần mềm bị hỏng: bao gồm bugs, lỗi, virus, các vấn đề cấu hình, sự mất nhất quán của các hệ thống, các phần mềm, mã không đọc được hoặc bất cứ vấn đề liên quan khác;
  • Quá tải đối với công suất hệ thống;
  • Hư hại gây ra do thời tiết, động đất, chiến tranh, đình công, nổi loạn, nội chiến, hoả hoạn, lũ lụt, cháy nổ, hoặc các thiên tai khác;

Trong trường hợp việc truy cập trang web này không thực hiện được, bị trì hoãn, hoặc hạn chế hoặc diễn ra chậm, người sử dụng có thể không chuyển được các thông tin của mình hoặc các thông tin này có thể không được xử lý nhanh hoặc người sử dụng không tải được thông tin đúng lúc. Nếu hoạt động của người sử dụng phụ thuộc vào các hình thức liên lạc như vậy với JUMLA.VN trong trường hợp việc sử dụng trang web bị trì hoãn hoặc bị dừng, người sử dụng có thể bị mất thông tin.

Bản quyền

Những nội dung của trang web này, và của tất cả những trang web khác thuộc quyền kiểm soát của JUMLA.VN dù là toàn bộ hay là một phần như văn bản, biểu tượng, hình ảnh, biểu trưng, hình tượng, phần mềm và những nội dung khác đều là tài sản của JUMLA.VN. Việc sử dụng nội dung trang web nếu không được phép bằng văn bản là xâm phạm bản quyền, thương hiệu và những luật định khác.

Trong trường hợp trích dẫn, sao chép nội dung trên trang web này, phải được sự cho phép bằng văn bản từ JUMLA.VN và cần ghi rõ bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và những thông cáo khác là thuộc về JUMLA.VN.

Cấm sao chép hay sửa lại mã HTML mà JUMLA.VN tạo ra để phát triển bất cứ nội dung trang web nào hoặc những trang hình thành nên bất cứ trang nào khác. Các loại mã này cũng thuộc về bản quyền của JUMLA.VN.

Đăng nhập