Home Interesting Books Consulting Web Design Cơ bản về HTML5

Cơ bản về HTML5

Trong những hướng dẫn này, chúng ta sẽ tập trung vào các khả năng vẽ cơ bản của thẻ Canvas HTML5, bao gồm cả đường dây và đường cong, con đường, hình dạng, độ dốc, mô hình, hình ảnh, và văn bản.

  1. Trong những hướng dẫn này, chúng ta sẽ tập trung vào các khả năng vẽ cơ bản của thẻ Canvas HTML5, bao gồm cả đường dây và đường cong, con đường, hình dạng, độ dốc, mô hình, hình ảnh, và văn bản.
  2. Để hiểu về HTML5 Canvas thì yêu cầu và điều kiện tiên quyết chúng ta cần phải có là:
  • Tất cả những gì bạn cần để bắt đầu với HTML5 Canvas là một trình duyệt.
  • Một kiến thức làm việc của JavaScript : nếu bạn đã biết về jQuery thì càng tốt.
  • Một trình soạn thảo văn bản đơn giản như notepad++.
  1.  Những phần liên quan đến HTML5 sẽ bao gồm luôn CSS3, nếu bạn có căn bản về CSS thì chắc chắn bạn sẽ dễ dàng quen với CSS3 . Tuy nhiên, việc dùng CSS3 chỉ mang tính kết hợp với Javascript để diễn hoạt (animation) min hơn và nhẹ nhàng hơn. Mọi công việc chủ yếu đều do Javascript thực thi, nhưng nói vậy cũng chưa hẵn là đúng, có 1 số diễn hoạt chỉ sử dụng hoàn toàn CSS3 nhưng ở mức độ đơn giản.
alt

Đoạn mã trên sẽ làm cơ sở cho tất cả các dự án tương lai của bạn khi bạn dùng đến HTML5 Canvas. Chúng ta có thể xác định chiều cao và chiều rộng của thẻ canvas bằng cách sử dụng các thuộc tính width và height, giống như chúng tôi với bất kỳ thẻ HTML khác. Bên trong chức năng khởi tạo, chúng ta có thể truy cập vào canvas DOM đối tượng bằng id của nó, và sau đó nhận được một bối cảnh 2d bằng cách sử dụng phương pháp getContext ().

 

 

Đăng nhập