Home Templates Bussiness Human Management

Quản lý chất lượng: Bắt đầu từ lãnh đạo

Chỉ 2% doanh nghiệp sử dụng công nghệ cao, 75% sử dụng công nghệ của thế kỷ trước, 70% giám đốc trên cả nước thiếu khả năng quản trị, cơ chế lạc hậu, chuyển dịch kinh tế chậm...

Read more...

Nấc thang đi lên

Để có được một chức vụ “ngon” trong công việc hiện tại, ngoài sự góp sức của yếu tố “may mắn”, phần lớn phụ thuộc vào bản thân bạn. Có lúc nào bạn tự hỏi “Mình đã nỗ lực hết chưa?” Nếu chưa thì hãy phấn đấu ngay đi nhé. Đó là một cách hay để tiến thân đấy.

Read more...

Sở hữu & giữ nhân tài?

Mong muốn thu nhập luôn “tỷ lệ thuận” với vật giá là một trong những nguyên nhân khiến nhân viên đòi tăng lương, “nhảy việc”… Điều này khiến chủ các doanh nghiệp luôn phải “đau đầu”!

Read more...

Khôi phục tinh thần của những nhân viên còn lại sau đợt tinh giản biên chế

Ở doanh nghiệp nào cũng vậy, hoạt động sản xuất và kinh doanh không phải bao giờ cũng phát triển chỉ theo một hướng mũi tên tăng trưởng, mà đôi khi bạn cũng phải đối mặt với khó khăn, suy thoái.

Read more...

Quản trị nhân sự trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Quản trị nhân sự (QTNS) là công tác quản lý con người trong phạm vi nội bộ một tổ chức, là sự đối xử của tổ chức doanh nghiệp với người lao động. QTNS chịu trách nhiệm về việc đưa con người vào doanh nghiệp giúp họ thực hiện công việc, thù lao cho sức lao động của họ và giải quyết các vấn đề phát sinh.

Read more...

More Articles...

Đăng nhập