Home Templates Bussiness Strategic Management

Đào tạo sẽ bồi dưỡng để người tài có khả năng phát lộ, hữu dụng cái "tài" của mình.

Người tài không được hình thành từ giáo dục đào tạo đơn thuần, họ hình thành từ nhu cầu thực tiễn của thời đại, của cuộc sống. Giáo dục đào tạo nói chung chỉ tạo ra những người giỏi ở mức thừa hành mệnh lệnh. Tài năng thực sự không có trường lớp nào đào tạo được...nhưng đào tạo sẽ bồi dưỡng để người tài có khả năng phát lộ, hữu dụng cái "tài" của mình.

Read more...

Phân loại kế hoạch kinh doanh và lựa chọn thời điểm áp dụng

Kế hoạch kinh doanh được biểu hiện dưới nhiều dạng rất khác nhau. Nhưng dù là dạng nào, chúng đều chứa đựng một số yếu tố chung.

Read more...

Đầu tư ERP, BI thời khủng hoảng

Để triển khai dự án ERP thành công, có khoảng 40% do đơn vị tư vấn triển khai, 40% do nội lực của chủ đầu tư và 20% do giải pháp. Chủ đầu tư phải cử ra những người tốt nhất để triển khai.

Read more...

Mở rộng kinh doanh- Chiến lược hiệu quả?

Cách tốt nhất để phát triển công ty bạn là gì? Bạn hãy kết hợp một số chiến lược sau đây để giúp bạn kinh doanh thành công.

Read more...

Chiến lược "Nụ cười doanh nghiệp"

Tuy không đem lại lợi nhuận trực tiếp, nhưng các bộ phận đối ngoại có vai trò quan trọng quyết định đến vấn đề sống còn của doanh nghiệp.

Read more...

More Articles...

Đăng nhập