Ảnh đại diện tài khoản Facebook của bạn:

Hiển thị ở kích thước 170x170 pixel trên trang đối với máy tính, 128x128 pixel đối với điện thoại thông minh và 36x36 pixel đối với hầu hết điện thoại thông thường

Ảnh bìa của Trang của bạn - Facebook cover on user profile:

  • Ảnh trên tường của bạn sẽ hiển thị với chiều rộng 820 pixel và chiều cao 312 pixel (820x312pixels) trên máy tính và chiều rộng 640 pixel và chiều cao 360 pixel (640x360pixels) trên điện thoại
  • Phải rộng tối thiểu 400 pixel và cao tối thiểu 150 pixel
  • Bạn nên đưa ảnh dưới dạng JPG sRGB rộng 851 pixel, cao 315 pixel và < 100KB

Đối với ảnh đại diện và ảnh bìa có logo hoặc văn bản, bạn có thể tạo ra kết quả tốt hơn bằng cách sử dụng tệp PNG.

Xin lưu ý rằng ảnh đại diện của Trang sẽ bị cắt thành hình tròn trong quảng cáo và bài viết nhưng sẽ vẫn ở dạng hình vuông khi mọi người truy cập Trang của bạn.

 Ảnh hoặc video đưa lên tường nhà bạn - Facebook photos/videos on your wall

 Để có kết quả tốt nhất, hãy chọn ảnh hoặc video có kích thước 1200x628pixels (tương đương với tỷ lệ 2:1). Độ dài video được khuyến nghị là từ 30 giây đến tối đa 5 phút.

Kích thước hình ảnh nào thì phù hợp để chạy quảng cáo?

  • Kích thước cho hình ảnh phù hợp để chạy quảng cáo nên có kích thước hoặc tỉ lệ 600 x 225pixels
  • Khi nhiều ảnh, khuyến nghị để các ảnh vuông và kích thước ảnh cho các quảng cáo này nên để kích thước vuông hoặc tỉ lệ 600 x 600 pixels

Khi quảng cáo chỉ có một hình ảnh, bạn nên để ảnh có độ phân giải 1200 x 628px. Lưu ý nếu bạn tải tệp dạng .png thì cần giữ kích thước tệp dưới 1MB vì những tệp kích thước trên 1MB sẽ bị nén và làm mờ ảnh.

Facebook sẽ tự động nén ảnh và thay đổi kích thước về các kích thước sau:

  • Ảnh đưa lên tường, loại ảnh thông thường: chiều rộng sẽ được co về 720px, 960px hoặc 2048px
  • Ảnh bìa, cover Facebook, ảnh sẽ được co về 851x315 pixels

Do vậy để tránh bị nén ảnh, hãy đảm bảo kích thước tệp nhỏ hơn 100KB và lưu ảnh dưới dạng JPEG với cấu hình sRGB

Nếu bạn muốn đưa ảnh lên có chất lượng cao HD, bạn có thể tạo một Album và chọp cấu hình "Chất lượng cao"