Trang chủ Tin tức Doanh nghiệp Giải pháp - Ứng dụng

Những xu hướng quản trị nguồn nhân lực trong năm 2011

Nắm bắt được các xu hướng tác động đến môi trường kinh doanh trong tương lai là hết sức cần thiết đối với các doanh nhân. Những thay đổi trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực cũng là một trong những vấn đề quan trọng mà các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cần quan tâm.

Đọc thêm...

Đốt đuốc đi tìm CEO

CEO (giám đốc điều hành) được xem là “linh hồn” của doanh nghiệp (DN). Tìm được CEO giỏi là coi như DN đã giải quyết được bài toán phát triển. Cái khó là nguồn lực này lại không dễ kiếm nếu không muốn nói là rất hiếm hoi.

Đọc thêm...

Lựa chọn ERP cho hiệu quả

Việc lựa chọn giải pháp hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) hiện vẫn là câu hỏi với nhiều doanh nghiệp (DN), khi mà các thông tin về ERP chưa thực rõ ràng và có hệ thống. Bài viết sẽ chia sẻ cách thức lựa chọn giải pháp ERP một cách hiệu quả.

Đọc thêm...

Khai thác lợi ích của ERP

Triển khai hệ thống ERP có thể đã tiêu tốn nhiều tiền của và công sức của doanh nghiệp (DN). Chưa hết, vận hành ra sao để ERP thực sự mang lại hiệu quả cũng đem lại không ít nỗi tơ vò cho các DN. Bài viết chia sẻ một cách nhìn về việc khai thác lợi ích của ERP sau khi triển khai.

Đọc thêm...

Doanh nghiệp vừa & nhỏ: Lựa chọn CRM!

Quản lý mối quan hệ KH (Customer Relationship Management - CRM) là một chiến lược kinh doanh hướng vào việc tìm kiếm, chọn lựa và duy trì quan hệ với KH, xác định và tập trung vào KH để mang lại giá trị cao nhất cho DN

Đọc thêm...

Hỗ trợ sản xuất cộng tác

Giải pháp hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) đang được chú ý như là một trong các giải pháp có thể cải thiện năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp (DN). Nhưng, với doanh nghiệp sản xuất (DNSX), một hệ thống ERP mạnh nhất cũng chưa đủ để có sức cạnh tranh tốt. Mô hình sản xuất cộng tác sẽ giúp DN gia tăng mức độ tự chủ và hiệu quả sản xuất.

Đọc thêm...

Các bài viết khác...

Đăng nhập